Coraz więcej ofiar przemocy domowej!

RNP-na-stronePolicja odnotowuje rocznie ponad 100 tys. przypadków krzywdzonych kobiet i dzieci. Jak wynika z najnowszego badania na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ponad połowa osób widzących akt przemocy nie zgłosiła tego faktu! Co trzeci Polak nie zna żadnej instytucji, która udziela pomocy ofiarom przemocy.

Właśnie dlatego zapraszamy do udziału w najnowszej edycji kampanii „Reaguj na przemoc!”. W naszych materiałach docieramy z ważnymi informacjami do tych, którzy potrzebują ich najbardziej: do ofiar przemocy, świadków i sprawców.

Przystępując do kampanii gmina realizuje zadania wynikające aż z dwóch ustaw – o wychowaniu w trzeźwości oraz o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie.

Czytaj całość →