Przemoc można zatrzymać!
Kampania „Reaguj na przemoc!” 2020

W kampanii „Reaguj na przemoc!” zapewniamy potrzebne informacje ofiarom, świadkom, a także sprawcom. Informujemy, gdzie szukać wsparcia i jakie prawa przysługują osobom doznającym przemocy.  Zachęcamy do przerwania milczenia i korzystania z różnych dostępnych form pomocy. Tłumaczymy, dlaczego warto korzystać z bezpłatnego telefonu zaufania, jakimi możliwościami dysponują gmina i ośrodek pomocy społecznej, a także jakie formy interwencji może podjąć policja.
Sprawców ostrzegamy, że grożą im surowe kary. Poza więzieniem sąd może orzec także zakaz zbliżania się do ofiary oraz nakazać na stałe opuszczenie wspólnego mieszkania.
Przystępując do kampanii, gmina realizuje zadania wynikające aż z dwóch ustaw – o wychowaniu w trzeźwości oraz o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie.

Czytaj całość →