Przemoc domowa. Zatrważające dane z czasu pandemii
Wybierz znaną od lat kampanię „Reaguj na przemoc!”

Podczas epidemii COVID-19 na całym świecie znacząco wzrósł poziom przemocy domowej. Nie inaczej jest w Polsce. Nadmierne emocje, lęk przed niepewnym jutrem, utratą pracy, bankructwem firmy, chorobą bliskich – to wszystko powoduje frustrację, która wyzwala agresję. Dane z ostatnich miesięcy pokazują przerażający wzrost interwencji policji związanych z przemocą.

Odwołane posiedzenia gminnych komisji, zawieszenie działalności punktów konsultacyjnych i centrów interwencji – ostatnie miesiące były trudne zarówno dla osób doznających przemocy, jak i tych odpowiedzialnych za niesienie wsparcia. Przed nami czas, w którym należy powrócić do intensywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa w lokalnej społeczności. „Reaguj na przemoc!” to gwarancja dotarcia z ważnymi informacjami do tych, którzy naprawdę ich potrzebują – osób doznających przemocy, świadków, a także sprawców.

Czytaj całość →