Kampania „Reaguj na przemoc!”. Przystąp do edycji 2018!

RNP-na-stroneCo czwarta osoba w Polsce przyznaje, że doświadczyła przemocy ze strony najbliższych. Do przemocy najczęściej dochodzi w tzw. normalnych rodzinach. Zdecydowana większość, bo aż 3/4 ofiar przemocy fizycznej, cierpi w milczeniu – nie korzysta z żadnych dostępnych form pomocy.  Tylko 18,1% informuje policję, 2,2% konsultuje się z prawnikiem, a zaledwie 1,8% kontaktuje się ze specjalistami za pośrednictwem telefonu zaufania. Ofiary i świadkowie nie wiedzą, gdzie szukać wsparcia. Właśnie dlatego stworzyliśmy kampanię „Reaguj na przemoc!”. To jedyna kampania, która tak kompleksowo obejmuje problem przemocy w rodzinie. W naszych materiałach docieramy zarówno do ofiar przemocy, świadków, jak i samych sprawców. Krok po kroku tłumaczymy, jak przerwać przemoc. Bez zbędnych formułek i opisywania rzeczy oczywistych.

Przystępując do kampanii gmina realizuje zadania wynikające aż z dwóch ustaw – o wychowaniu w trzeźwości oraz o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie.

Czytaj całość →