Lubartów (woj. lubelskie): kampania „Reaguj na przemoc!” sprawdziła się, dlatego przystępujemy do nowej edycji!

11 grudnia 2018

– Włączyliśmy się do kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki po raz drugi. Poprzednio zakupione materiały cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem – mówi Małgorzata Oniszko, zastępca przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego. – Ulotki i plakaty przyciągały uwagę mieszkańców m.in. w sądzie, ale także innych instytucjach, które reprezentują członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. Dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do najnowszej edycji – dodaje pani Oniszko.

W 2019 roku w Lubartowie planowana jest duża akcja, w trakcie której informacje o przemocy domowej pojawią się w wielu miejscach. – Chcemy oplakatować całe miasto. W wybranym miesiącu podejmiemy intensywne działania, aby treści kampanii dotarły do możliwie największej liczby mieszkańców – tłumaczy Małgorzata Oniszko.