Zgłoś gminę


RNP-na-stroneZapraszamy do kampanii, która od lat sprawdza się w setkach samorządów w całej Polsce.
W najnowszej edycji kampanii  informujemy, że od 1 stycznia br. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozszerzyło swoją  działalność. Obecnie pracuje całą dobę, a w określonych godzinach przy telefonie dyżurują prawnicy. Uświadamiamy także świadków, że  zgłaszanie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu dziecka od 11 lipca 2017 r. stało się obowiązkowe.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem gminy wynikającym aż z dwóch ustaw. 

Opcja „Faktura w 2017 roku!”

Wiele gmin chce spożytkować zaoszczędzone pieniądze w ostatnich miesiącach roku. Aby rzetelnie rozliczyć się z tegorocznego budżetu, trzeba mieć pewność, że materiały zakupione w 2017 r. oraz faktura dotrą do gminy jeszcze w tym roku. Właśnie to gwarantujemy w „Reaguj na przemoc!”. Gminy, które chcą zapłacić za materiały z tegorocznego budżetu, mogą to zrobić, zaznaczając opcję „Faktura w 2017 roku!”. Zgłoszenie należy wysłać najpóźniej do 22 grudnia 2017 r.

Materiały wraz z fakturą wysyłamy w ciągu dwóch dni od otrzymania zgłoszenia.

Cena podstawowego pakietu „Reaguj na przemoc!” to 2000 PLN + VAT. Istnieje możliwość zakupu wielokrotności pakietu lub jego połowy. Materiały mogą być finansowane ze środków pozyskiwanych w ramach Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Formularz zgłoszenia do kampanii należy wysłać faksem na numer 12 635 19 19 lub pocztą na adres: Krakowska Akademia Profilaktyki, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków.

rnp-2018-przycisk-1

rnp-2018-przycisk-2

Nasze strony: