Zgłoś gminę

Podczas epidemii COVID-19 na całym świecie znacząco wzrósł poziom przemocy domowej. Nie inaczej jest w Polsce. Nadmierne emocje, lęk przed niepewnym jutrem, utratą pracy, bankructwem firmy, chorobą bliskich – to wszystko powoduje frustrację, która wyzwala agresję. Dane z ostatnich miesięcy pokazują przerażający wzrost interwencji policji związanych z przemocą.

Odwołane posiedzenia gminnych komisji, zawieszenie działalności punktów konsultacyjnych i centrów interwencji – ostatnie miesiące były trudne zarówno dla osób doznających przemocy, jak i tych odpowiedzialnych za niesienie wsparcia. Przed nami czas, w którym należy powrócić do intensywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa w lokalnej społeczności. „Reaguj na przemoc!” to gwarancja dotarcia z ważnymi informacjami do tych, którzy naprawdę ich potrzebują – osób doznających przemocy, świadków, a także sprawców.

Nowy zestaw, który jest odpowiedzią na przemoc domową i agresję w internecie

W odpowiedzi na Państwa postulaty opracowaliśmy nowy pakiet, który zawiera także angażujące materiały dla młodzieży. Poza tradycyjnym zestawem ulotek i plakatów w pakiecie kampanii zawarliśmy:

Gazeta SZANUJE - NIE HEJTUJE1. Gazety „Szanuję – nie hejtuję. O przemocy w realnym i wirtualnym świecie”

Wydawnictwo porusza problem przemocy w świecie realnym oraz wirtualnym. Uczy szacunku do innych, przestrzega przed szczuciem, agresją i złośliwymi komentarzami w sieci. Uświadamia zagrożenia i uczy prawidłowych reakcji. W gazecie znajdują się atrakcyjne zadania, które angażują młodych ludzi – krzyżówki, quizy i wiele innych.

broszura_okladka_prawda-o-alkoholu-co-powinienes-wiedziec_DRUK2. Broszury „Prawda o alkoholu. Co powinieneś wiedzieć”

Publikacja to kompendium wiedzy na temat alkoholu, jego działania na organizm oraz uzależnień. Prosty język i przyjazna forma pozwolą mieszkańcom sprawdzić, czy ich picie jest bezpieczne oraz znaleźć wsparcie dla osób z problemem alkoholowym. W publikacji wyjaśniamy, czym jest płodowy zespół alkoholowy, obalamy mity na temat picia w czasie pandemii oraz uświadamiamy zagrożenia.

WIELKA-KOALICJA-GMIN-certyfikat3. Certyfikat włączenia się w koalicję gmin na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa

Dokument potwierdza włączenie się do grupy samorządów, które postanowiły wyjść naprzeciw problemom nasilającym się w czasie epidemii. Certyfikat jest świadectwem, że nawet w tak trudnych warunkach można i trzeba stawiać na profilaktykę i przeciwdziałanie problemom alkoholowym! Warto się nim pochwalić w urzędzie lub na stronie internetowej.

Większe zamówienie to więcej korzyści. Skorzystaj z premii! Co można otrzymać?

Co można otrzymać?

Statuetka „Gmina zasłużona dla profilaktyki”
– Prestiżowe personalizowane wyróżnienie z wygrawerowaną nazwą samorządu.
– Samorząd, który przystąpi do wszystkich pięciu kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki, otrzyma elegancką, personalizowaną statuetkę z wygrawerowaną nazwą samorządu i hasłem „zasłużony dla profilaktyki”.

Gminna Komisja – wygodny pakiet szkoleniowy
– Sprawdzone dla członków Gminnych Komisji – bez konieczności wychodzenia z domu!
– Każdy samorząd, który zamówi za minimum 6000 zł materiały kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki, otrzyma pakiet szkoleniowy.

Cena podstawowego pakietu „Reaguj na przemoc!” to 4000 PLN + VAT. Istnieje możliwość zakupu wielokrotności pakietu lub jego połowy. Materiały mogą być finansowane ze środków pozyskiwanych w ramach Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przystępując do kampanii samorząd realizuje zadanie zapisane w art. 4¹ ust. 1, pkt 2.

Formularz zgłoszenia do kampanii należy wysłać faksem na numer 12 635 19 19 lub pocztą na adres: Krakowska Akademia Profilaktyki, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków. Materiały wraz z fakturą trafią do Państwa gminy w ciągu 2 dni roboczych od nadesłania zgłoszenia.

„Faktura w 2021 roku!”. Zapłać środkami z budżetu 2021

Wiele gmin chce spożytkować zaoszczędzone pieniądze w ostatnich miesiącach roku. Aby rzetelnie rozliczyć się z tegorocznego budżetu, trzeba mieć pewność, że materiały zakupione w 2021 r. oraz faktura dotrą do gminy jeszcze w tym roku. Właśnie to gwarantujemy w „Reaguj na przemoc!”. Gminy, które chcą zapłacić za materiały z tegorocznego budżetu, mogą to zrobić, korzystając z formularza „Faktura w 2021 roku!”. Zgłoszenie należy wysłać do 23 grudnia 2021 r.

Nasze strony: