Zgłoś gminę

Zapraszamy do kampanii, która od lat sprawdza się w setkach samorządów w całej Polsce. W najnowszej edycji kampanii informujemy, gdzie szukać wsparcia i jakie prawa przysługują osobom doznającym przemocy.  Zachęcamy do przerwania milczenia i korzystania z różnych dostępnych form pomocy. Tłumaczymy, dlaczego warto korzystać z bezpłatnego telefonu zaufania, jakimi możliwościami dysponują gmina i ośrodek pomocy społecznej, a także jakie formy interwencji może podjąć policja.
Sprawców ostrzegamy, że grożą im surowe kary. Poza więzieniem sąd może orzec także zakaz zbliżania się do ofiary oraz nakazać na stałe opuszczenie wspólnego mieszkania.

Przystępując do kampanii gmina realizuje zadania wynikające aż z dwóch ustaw – o wychowaniu w trzeźwości oraz o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie.

Cena podstawowego pakietu „Reaguj na przemoc!” to 2000 PLN + VAT. Istnieje możliwość zakupu wielokrotności pakietu lub jego połowy. Materiały mogą być finansowane ze środków pozyskiwanych w ramach Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przystępując do kampanii samorząd realizuje zadanie zapisane w art. 4¹ ust. 1, pkt 2.

Nasze strony: